Kredietonderzoeken

Tot het standaard servicepakket van Westerkade™ behoort het verstrekken van verkorte of uitgebreide kredietinformatie. Samen met u stellen wij uw behoefte vast.

Uw behoefte kan ad hoc of eenmalig zijn. In geval u van deze dienst veelvuldig gebruik wilt maken, biedt Westerkade™ u een abonnement vorm aan.

Daarnaast biedt Westerkade™ de mogelijkheid om uw complete klanten en leveranciersbestand te screenen. Ook hiervoor stellen wij eerst met u vast welke behoefte u op dit gebied heeft.

Westerkade