Beheersinstrument

 

Tot het servicepakket van Westerkade™ behoort het verstrekken (ad hoc) van uitgebreide risico informatie en een beheersinstrument. Voor ons beheersinstrument stellen wij met u de relevante indicatoren en het belang van een risico indicator vast. Dit instrument geeft u direct een ‘Alert’ wanneer het risicoprofiel van uw klant of leverancier veranderd.

Ons beheersinstrument bevat een analyse en samenvatting van gegevens uit meerdere bronnen en bevat informatie over wijzigingen:

 

  • Gedeponeerde jaarrekening(en).
  • Externe en interne betalingservaringen, eventueel met beoordeling kredietlimiet.
  • Bestuurder(s)
  • Volmachten
  • Statuten en/of structuur
  • Kapitaal.
  • Bedrijfsbeëindiging.
  • Insolventies en faillissement.
  • Schuldsanering.
  • Fusies en splitsingen.

Westerkade