Belang risicobeheer

Risicobeheer is belangrijk voor iedere organisatie. Wij onderscheiden twee componenten: kwantitatief en kwalitatief aspect.

 

Een organisatie zou eigenlijk voor het aangaan van een leveringsafspraak moeten vaststellen of de koper/leverancier in staat is om binnen de gestelde termijnen aan haar verplichtingen te voldoen. De kwantitieve kant van risicobeheer kijkt veelal naar betalingservaring, balans- en resultaat gegevens.

Een belangrijke factor bij het beoordelen van risico’s zijn ook kwalitatieve gegevens zoals ondernemingsstructuur, aangegane aansprakelijkheidsverklaringen, eigendomsstructuren, grote van de organisatie etc.

 

Nadat een onderneming eenmaal een klantrelatie is aangegaan wordt er zelden meer gekeken naar kwantitatieve en kwalitatieve gegevens. Vooral veranderingen in de omstandigheden van de klant kunnen leiden naar grotere risico’s.

Door onze krachtige tool zijn wij in staat u te ondersteunen, waarbij u weer in staat wordt gesteld om direct uw incassobeleid en operationele uitvoering bij te sturen. U wilt dynamisch met data omgaan, en u wilt vooruit kijken en niet worstelen met het verleden.

Westerkade