Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor Westerkade™ het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van mensen, processen en informatie technologie van klanten en het zorgdragen voor een leefbare maatschappij. Hierbij hoort de verantwoordelijkheid om met mensgericht en integer ondernemerschap de continuïteit van het bedrijf en haar klanten te waarborgen.

 

Westerkade™ tracht middels innovatie van beschikbare en tot de beschikking staande middelen processen van de onderneming dichtbij de onderneming te houden. Westerkade™ gebruikt hierbij de volgende kernwaarden.

 

  1. Eenvoud: Eenvoud aanbrengen in complexe problematiek is de basis voor het begrijpen en veranderen van bestaande problemen.
  2. Klantkennis: Het gaat hierbij om het vergaren van kennis van de klant van Westerkade alsmede om de klant achter de klant.
  3. Bescheidenheid: De klant en vooral de medewerkers bij de klant kennen hun markt en omgeving het best. Goed luisteren en vertalen in eenvoudige concepten en oplossingen is een vereiste.
  4. Innovatie: Een blijvend sterke positie kan niet zonder aandacht voor gedegen innovatie van middelen en mensen.

klantgericht innovatief