Vooronderzoek

Uitbesteding van specifieke Credit Management taken kan voor u interessant zijn. Westerkade™ begint met het luisteren naar u en uw medewerkers. Hierbij zetten wij onze kennis en ervaring in om uw wensen en uitdagingen om te zetten in een plan van aanpak.

 

Onze aanpak is gericht op haalbaarheid en toepasbaarheid. Het formuleren van haalbare stappen is daarbij voor ons leidend. Middels het uitvoeren van een vooronderzoek bieden wij u oplossingrichtingen aan. U maakt de uiteindelijke afweging.

 

Het startpunt van onze aanpak is het beoordelen van uw processen en het vertalen van kennis en ervaring in uw organisatie, bij u en uw medewerkers, naar een oplossing geschikt voor uw organisatie.

 

De kosten van een vooronderzoek zijn laag en zelfs tegen kostprijs als u besluit tot een vervolgtraject.

Westerkade