Service model ontwerp


Indien u op basis van het vooronderzoek een keuze maakt voor uitbesteding dan is onze vervolgstap het opstellen van een Service Model Ontwerp.

 

Dit ontwerp vormt de basis voor de verschillende stappen in het traject naar uitbesteding. Het ontwerp definieert de scope van de oplossing, de tijdsplanning en uw randvoorwaarden.

 

In deze fase wordt ook specifiek invulling gegeven aan hoeveel tijd de werkzaamheden naar verwachting gaan kosten. Tijdens het project is er een projectleider beschikbaar voor de coördinatie van de resources, de planning en het monitoren van de voortgang.


Westerkade