Werkkapitaal cyclus

Kasstromen (cash flow) hebben direct verband met de wijze waarop de organisatie ‘onderneemt’. Het is de levensader van de onderneming en behoort daarmee de primaire taak om die levensader te laten kloppen. Als de organisatie winst maakt zou het een liquiditeitsoverschot moeten hebben. Als dat niet het geval is dringende behoefte om de oorzaken in kaart te brengen.

 

Hoe sneller de organisatie zich ontwikkelt en uitbreidt, hoe meer liquiditeit het nodig heeft. De goedkoopste bron van financiering is het optimaliseren van de werkkapitaal positie.

Er zijn twee elementen die cash flow absorberen: Voorraden en Debiteurenvorderingen. De belangrijkste componenten voor financiering zijn Crediteuren, Eigen Vermogen en Leningen.

 

Elke component van het werkkapitaal (debiteuren, voorraad, crediteuren) heeft twee dimensies: tijd en geld. Zodra de onderneming in staat is de geldstroom sneller te laten draaien, is het in staat om feitelijk geld te genereren of minder extern aan te trekken. Daarmee verlaagt het de kapitaalkosten.

change your sails