Vooronderzoek

De aanpak van Westerkade™ begint met het luisteren naar u en uw medewerkers. Onze aanpak is gericht op haalbaarheid en toepasbaarheid. Het formuleren van haalbare stappen is daarbij voor ons leidend. Middels het uitvoeren van een vooronderzoek bieden wij u oplossingrichtingen aan.

Het startpunt van onze aanpak is het kijken naar uw processen en het vertalen van kennis bij u en uw medewerkers, naar een oplossing geschikt voor uw organisatie.

 

De kosten van een vooronderzoek zijn laag en zelfs tegen kostprijs als u besluit tot een vervolgtraject.

change your sails