Project plan

Het project plan vormt de basis voor de verschillende stappen van functioneel ontwerp, implementatie en evaluatie/nazorg. Het project plan definieert de scope van de oplossing, de tijdsplanning en de randvoorwaarden die worden gesteld vanuit de organisatie.

In deze fase wordt ook specifiek invulling gegeven aan hoeveel tijd de werkzaamheden naar verwachting gaan kosten.

Nadat het project plan is vastgesteld wordt gestart met het opstellen en realiseren van een functioneel ontwerp en implementatie, gericht op het vaststellen van welke input en output nodig is. We luisteren goed naar u en vertalen dit naar een software oplossing. Op het moment van Go-Live zijn onze consultants bij u om de gebruikers direct te ondersteunen bij het opstarten.

change your sails