Management tools

Continuiteit van een bedrijf komt alleen maar in gevaar wanneer er te weinig ‘cash’ is. Winst of verlies is van ondergeschikt belang en is slechts een indicator voor continuiteit.

Om liquiditeitstekort te vermijden:

-          Maak projecties (cash flow plan) om liquiditeitsbehoefte vast te stellen.

-          Verlaag huidig werkkapitaalbeslag.

change your sails