Technologische factor

Wat geldt voor de menselijke factor geldt ook voor de technologische factor. Inzet van technologie dient in overeenstemming te zijn met de ontwikkelingsfase van een organisatie. Bij technologie denken wij met name aan software.

 

De te gebruiken softwareoplossing dient voldoende flexibel zijn om de gewenste procesinrichting te omvatten. Vanzelfsprekend stelt het het management in staat de gewenste stuurinformatie feitelijk en voor distributie beschikbaar te maken.

 

Technologie is een ‘enabler’. Technologie helpt organisaties ook om risico informatie relatief eenvoudig vast te leggen en voor documentatie doeleinden beschikbaar te maken.

Technologie is ook een ‘enabler’ voor het voortdurend meten van prestaties van teams en individuele medewerkers; de mogelijkheid en onmogelijkheid om te presteren.

 

Informatie moet feitelijk worden gehouden. Anders lopen organisaties in de valkuil van emotionele discussies met het uitwisselen van voorbeelden, wij-versus-zij etc. Organisaties moeten zichzelf in staat stellen om verbeteringen te borgen.

Kortom, een organisatie is in staat zichzelf te verbeteren in het belang van de klant en als waarborg voor continuïteit.

Westerkade