Structuur

Bij dit onderdeel richten wij ons op de organisatie- en de processtructuur.

 

 

 

Hoe zijn de bedrijfsactiviteiten georganiseerd?

 

Welke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden hebben de medewerkers?

 

 

 

Grotendeels zien we dit terug in hoe processen zijn ingericht. Op het snijvlak van afdelingen en hoofdproces ontstaat in veel organisaties wrijving of onduidlijkheid. Cultuur van een organisatie speelt daarin een dominante factor.

 

 

 

Doel is afdelingsprocessen zo op elkaar af te stemmen dat het voor een foutloze uitvoering zorgt. Inzicht in processen wordt eenvoudiger indien standaardisatie mogelijk is. Duidelijk mag zijn dat het klant-/ ondernemingsbelang boven het afdelingsbelang gaat.

 

 

Doel is de afspraak die met de klant gemaakt is foutloos uit te voeren. Facturatie wordt dan op tijd en juist uitgevoerd. Indien dit proces effectief verloopt is op tijd betaald worden een logisch gevolg.

 

Een gevolg van de effectieve uitvoering is dat;

Klachten/Disputen en Rework (herstelwerkzaamheden) worden voorkomen.

 

Westerkade