Strategie

Strategie gaat over het vaststellen van wat de organisatie wil bereiken (missie en visie) en over hoe de organisatie deze gaat bereiken (doelstellingen, beleid).

 

Het gaat er bij credit management om balans te vinden tussen de vastgestelde werkkapitaal eisen, klantbenadering en de middelen om dit intern mogelijk te maken.

 

Het in lijn brengen van doelen en mogelijkheden is daarbij de essentie. Die mogelijkheden komen terug in het bepalen van de gewenste structuur, cultuur, mensen en middelen.

 

Westerkade™ maakt strategie tot iets werkbaars voor u en uw medewerkers. Wij vertalen uw doelen naar tastbare taken en verantwoordelijkheden zodat u bereikt wat u wilt. 

 

Westerkade