Resultaat

Centrale vraag is: 'Tot welk resultaat hebben de inspanningen geleid, gericht op de gestelde doelen'. Bij de communicatie hierover mag geen ‘stakeholder’ oftewel belanghebbende worden vergeten.

 

De uitkomst van alle inspanningen wordt vastgesteld voor de vier belangrijkste groepen belanghebbenden, te weten: medewerkers, klanten, leveranciers, maatschappij.

 

 

 

Daarbij wordt gekeken naar eindresultaten (financiële en operationele doelstellingen). Het managen van verwachtingen van belanghebbenden speelt hierbij een grote rol.

Westerkade