Menselijke factor

Bij iedere ontwikkelingsfase van een organisatie past een bepaald profiel medewerker. Het profiel van de medewerkers dient verder in lijn te zijn met het afdelingsprofiel. De organisatie moet daarbij vastgesteld hebben welke strategische beleidsuitvoering er wordt verwacht.

 

Communicatie van bedrijfsdoelen en afgeleide afdelings- en persoonlijke (te ontwikkelen) doelen zijn noodzaak. Zonder draagvlak geen succes.

 

Belangrijk hulpmiddel voor het creëren draagvlak is een goed werkend functioneringssysteem met daaraan gekoppeld een ‘performance management’ systeem. Dit systeem omvat het vaststellen van doelstellingen per medewerker, welke zijn afgeleid uit organisatiedoelen, evaluatie van prestaties met daaraan gekoppeld beloningmodel. Hierbij wordt ook per medewerker vastgesteld wat nodig is voor zijn of haar persoonlijke ontwikkeling.

Westerkade