Cultuur

Cultuur is in essentie hoe mensen met elkaar omgaan.

 

Het betreft hier zowel de formele als informele organisatie. Uitingen zijn o.a. de hiërarchie, de (gewenste) omgangsvormen en managementstijl / leiderschapsstijl. In essentie gaat om de basiswaarden van de organisatie, de wijze waarop managers en medewerkers met elkaar omgaan.

 

In de context van cultuur is het belangrijk om de verschillende elementen die leiden tot professioneel gedrag niet uit het oog te verliezen.

 

Voor een succesvolle aanpak is de gedrevenheid om continu te verbeteren een cruciale factor. Om medewerkers succesvol daarop te sturen is het belangrijk onderliggende elementen van gedrag te (h)erkennen en hierop te sturen.

 

Door de ervaring die Westerkade™ heeft met verandermanagement zijn wij van mening op dit vlak van onderscheidende meerwaarde te zijn.

Westerkade