Consultancy

Om vast te stellen in welke (ontwikkelings)fase een organisatie zich bevindt, is een startpunt het vaststellen van alle kosten van credit management.

 

 • Kapitaalkosten, gederfde interest
 • Afdelingskosten debiteurenbewaking
 • Kosten herstelwerkzaamheden
 • Kosten voorziening/afschrijving dubieuze debiteuren
 • Klanttevredenheid, klachten, reputatieschade

 

Deze start-analyse geeft ook een goede indicatie van de effectiviteit van de bedrijfsprocessen.  

Verder zijn er de volgende belangrijke bouwstenen van een succesvol credit management aanpak te onderscheiden.

 

 • Strategie
 • Structuur
 • Cultuur
 • Mens
 • Technologie
 • Resultaat

Westerkade™ voert haar werk langs deze kernelementen uit. Dit kan een integraal onderzoek betreffen of een onderzoek op een specifiek element.

Westerkade